Werkwijze

Zie hieronder een uitgebreid stappenplan wat betreft de werkwijze van Tegelzetbedrijf Bob Annegarn. Hierdoor weten alle partijen waar zij aan toe zijn!

 1. Aanschaf tegel

Allereerst dient de klant extern een mooie tegel uit te zoeken en aan te schaffen. Indien gewenst kan Bob Annegarn hierbij adviseren. 

2. Tegelondergronden

Voornamelijk wordt er over de volgende ondergronden getegeld:

 

  • Zandcement dekvloer
  • Egaline
  • Stukwerk
  • Anhydriet (vloer moet wel opgeschuurd zijn)
  • Tegels
  • Gipsplaten

Tegelzetbedrijf Bob Annegarn kan advies geven bij de aanschaf van nieuwe tegels!

3. Structuur ondergrond

Vervolgens moet de ondergrond goed droog en vlak zijn. Indien de ondergrond niet vlak genoeg is, zijn er mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. De tegelzetter draagt er zorg voor dat de ondergrond vlak is. Door middel van een schuurmachine kunnen bulten uit de vloer verwijderd worden, waarna de ondergrond vervolgens geëgaliseerd wordt. In sommige gevallen dient een geheel nieuwe zandcement dekvloer opgeleverd te worden.

Als een wand niet vlak is, dient er opnieuw gestuukt te worden. Dan zal er een stukadoor ingeschakeld moeten worden. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden kan de geschiktheid of eventuele benodigde aanpassingen, aan een ondergrond, beoordeeld worden tijdens een bezoek van Bob Annegarn.

Specialistisch gereedschap is bij Tegelzetbedrijf Bob Annegarn voor handen

4. Hechting tegel

Daarna dient voor een goede hechting van de tegel een voorstrijkmiddel gebruikt te worden. De tegelzetter bepaalt welk voorstrijkmiddel gebruikt dient te worden, omdat dit afhankelijk is van de ondergrond. Hierna stelt de tegelzetter, in verband met de hechting, vast welk soort lijm er wordt gebruikt.

 

5. Aanbrengen voegen

Tot slot wordt samen met de klant de voegkleur bepaald. Omdat de voeg (mede) beeldbepalend is, is deze stap erg belangrijk. Hieruit volgt uiteindelijk het eindresultaat!

Opmerking: bepaal van tevoren samen met de tegelzetter waar de tegels bij aflevering neergezet worden. Zorg ook dat bij het neerzetten van de tegel de achterkant, waar de lijm op komt, zichtbaar is. 

Hiermee voorkom je extra sjouwwerk. Bovenal draagt dit eraan bij dat Bob Annegarn nog zo lang mogelijk zijn kunsten kan vertonen!

Het voegen van de tegels is een niet te onderschatten laatste stap!

Meer werkfoto's:

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!

Een goede voorbereiding hoort bij een gestructureerde werkwijze!


Mogelijk gemaakt door Jon & Eve webdesign


Mogelijk gemaakt door Jon & Eve webdesign